Αγαπητοί Σύνεδροι

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών κι εγώ σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στο 8ο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.

Το 8ο Συνέδριο διεξάγεται σε δύσκολες στιγμές, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχει την επιτυχία και των προηγουμένων Συνεδρίων μας.

Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών αποτελεί πόλο συνάντησης πολλών ειδικοτήτων που συνεργάζονται αρμονικά με σκοπό την αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν και υποφέρουν από χρόνια έλκη και οξέα τραύματα.

Το 8ο Συνέδριό μας σκοπό έχει να ενημερώσει και να παρουσιάσει ότι πιο σύγχρονο γίνεται σήμερα στο τομέα της Επούλωσης των οξέων τραυμάτων και των χρονίων ελκών, τόσο από πλευράς ερευνητικής όσο και από πλευράς πρακτικής.

Όπως σε κάθε Συνέδριό μας, η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών προσπαθώντας να συμβάλλει στην επιμόρφωση νέων επιστημόνων χορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση δύο ιατρών και δύο νοσηλευτών στο εξωτερικό, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των τραυμάτων και των ελκών. Επίσης χορηγεί το βραβείο Ι. Ιωάννοβιτς στην καλύτερη επιστημονική εργασία στη μνήμη του Ιδρυτή της Εταιρείας.

Η Οργανωτική επιτροπή του 8ου Συνεδρίου Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, έχοντας επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει στην επιτυχή διεξαγωγή του, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε και αυτό το συνέδριο, όπως και όλα τα προηγούμενα, να είναι άρτια οργανωμένο και να εμπεριέχει όλα τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα στο χώρο του τραύματος.

Σας καλωσορίζω όλους στις εργασίες του Συνεδρίου με την βεβαιότητα ότι η παρουσίας σας θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας αλλά και στην έναρξη ενός γόνιμου και παραγωγικού επιστημονικού διαλόγου.

Ουρανία Καστανά

Πρόεδρος του Συνεδρίου