Βραβείο-Υποτροφίες

ΒΡΑΒΕIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΤΣ

Στη μνήμη του Ιδρυτή της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών θα απονεμηθεί βραβείο αξίας 500 ευρώ στην καλύτερη εργασία, προσφορά της Ελληνικής Εταιρίας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών. Οι εργασίες που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθούν πλήρεις, σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς ονόματα, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, στη προσπάθειά της να να συμβάλλει στην εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Εταιρείας, προσφέρει τέσσερις (4) υποτροφίες 2.500 ευρώ η καθεμία: δύο υποτροφίες σε δύο ιατρούς, και δύο υποτροφίες σε δύο νοσηλευτές ή άλλους επαγγελματίες υγείας. 
Οι υπότροφοι θα εργαστούν ένα (1) μήνα σε κέντρο ή σε νοσοκομείο της Ευρώπης με συναφές επιστημονικό αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα της Εταιρείας, μέχρι το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο. 
Υποβολή υποψηφιότητας για τη λήψη της υποτροφίας μπορούν να θέσουν ιατροί, οι οποίοι έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών, και νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας (βιολόγοι, βιοχημικοί, διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές), οι οποίοι έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών, υποβάλλοντας αίτηση καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 18 Αυγούστου 2019. 
Θα προτιμηθούν νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με θέματα συναφή με το επιστημονικό πεδίο της Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών. Όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα.